superkortingen.nl

Beste bezoeker,

De website van Superkortingen.nl (concept van ImBoost) en de daarmee samenhangende Social Media pagina’s van Superkortingen.nl hebben wij offline gehaald.

Van meerdere mensen hebben wij vernomen dat een andere partij producten verkoopt onder de naam Superkortingen. Omdat veel mensen denken dat dit vanuit Superkortingen.nl is gedaan en ontevreden zijn over hun aankoop willen ze hun beklag doen, wat begrijpelijk is. De Facebookpagina van Superkortingen.nl is hiervan de dupe geworden.

Superkortingen.nl is enkel een verzamelportal voor kortingscodes. Er worden geen producten verkocht. De door u bestelde producten kunnen niet via Superkortingen.nl besteld zijn. Ook indien er mailcontact is geweest dan zijn deze emails niet afkomstig van Superkortingen.nl.

Superkortingen.nl wordt, zoals het lijkt, door toedoen van een ander bedrijf/webshop in een kwaad daglicht gesteld. Onlangs wordt Superkortingen.nl/ImBoost in verband gebracht met Superkortingen.shop. Maar er is geen verband. Voor de volledigheid vermelden wij dat Superkortingen.nl geen enkele relatie heeft met de webshop Superkortingen.shop.

We vragen u goed na te gaan bij welke webshop u uw bestelling heeft geplaatst en de aantijgingen en klachten te richten aan het bedrijf/de webshop waarbij u de aankoop heeft gedaan.

Wij hebben van de situatie melding gemaakt bij de Politie. De Politie heeft notitie genomen van de situatie en dit is zichtbaar in het Landelijk systeem. Wanneer u één en ander wilt checken dan kunt u contact opnemen met het politiebureau bij u in de buurt. De Politie raadt benadeelde mensen tevens aan aangifte te doen tegen de betreffende webshop. Dit is dus niet Superkortingen.nl!

Hopelijk ziet u met deze uitleg in dat Superkortingen.nl, op een andere manier als u weliswaar, ook de dupe is geworden van een hele vervelende situatie waaraan wij niets kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Superkortingen.nl.